Profil

Hvem er jeg?


Mit navn er Berit Becker Nielsen og jeg er indehaver af Look4options.

Som performancespecialist og professionel coach arbejder jeg med ledelse, kommunikation, samarbejde og personlig udvikling.

 

Jeg har mere end 25 års erhvervserfaring med arbejde i både den offentlige- og den finansielle sektor. De 10 af årene har været i lederstillinger blandt andet som uddannelseschef, hvor jeg har arbejdet med udvikling og undervisning af ledere, medarbejdere, teams og kunder.


Jeg er uddannet og certificeret som PLP Transformation Facilitator & Professional Coach samt  NLP Consultant & Master Practitioner. Min uddannelse har jeg taget på Acurity World, hvor jeg de sidste 10 år selv har undervist.


I 2011 stiftede jeg Look4options hvor jeg dels arbejder som coach, mentor og træner i individuelle forløb samt ude i forskellige virksomheder og organisationer.  

Coaching kan gennemføres på mange forskellge måder, og min stil er afslappet og ligefrem på en respektfuld måde. Det væsentlige for mig er, at du rykker dig fra hvor du er, til der hvor du gerne vil hen, hurtigst muligt. Det betyder at jeg, hvis det gavner din process, også deler ud af egne erfaringer, kommer med indspark, formidler specifik viden, alt sammen imens vi arbejder med dine personlige udfordringer og træner dine personlige kompetencer. Hvis du vil vide mere om mig, kan du se mit fulde CV på 

Min metode

Coaching

Som coach kan jeg dels hjælpe dig med at finde ud af hvad du vil og dels hjælpe dig med at opdage og udnytte dit fulde potentiale (summen af alle dine talenter og alle dine muligheder).  Det vil sige alt det du kan gøre og alt det du kan være.
Når du udnytter dit fulde potentiale, er du den bedste udgave af dig selv.

Med coaching og værktøjer inden for NLPog New NLP er jeg i stand til at hjælpe med at skabe en tilstand  af “parathed” i forhold til at nå det ønskede mål.


Det at sætte mål, der er vigtige, og rent faktisk at nå dem, er ikke altid så ligetil som det kunne lyde. Det kan være det ikke er
realistisk eller at strategierne og delmålene ikke er tydelige.


Måske er der noget der gør, at du ikke er helt parat. For selv om det er attraktive mål, kan det også være skræmmende at nå i mål.


Med lidt hjælp vil du/I opdage, hvor effektiv coaching er – og det bedste af det hele er, at det virker!


Mentoring


Som coach/mentor deler jeg ud af egne erfaringer, hvis det er det der skal til for at du kan rykke dig hurtigere.

Når jeg tænker på mentoring, så ser jeg det som en kombination af rådgivning og vejledning. En mentor er en erfaren person, der vejleder en anden person i forandringsprocesser. Det kan være karrieremæssigt og personligt.

Jeg ser mentordelen som en ekstra dimission jeg kan bringe i spil til at fremme processen.


Formidler


Som coach/formidler introducerer jeg dig til forskellige værktøjer og øvelser, så du bliver engageret og tager ansvar.
På den måde sikrer jeg, at den læring der er sket bliverforankret og implementeret.

Du får konkrete redskaber, så du ikke kun ved hvad du skal gøre. Du får også specifik viden til, hvordan du skal gøre.NLP™ og New NLP™

NLP™


Neuro Lingvistisk Programming, har været på markedet i mere end 40 år, og det har vist sig at være, hvis ikke den mest effektive, så i hvert fald et af de bedste systemer til at generere positive forandringer i menneskelige systemer.


Vi beskæftiger os med sammenhængen mellem tanker (neurologi) og sprog (lingvistisk). Samt hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord og kropslige signaler, og også om hvordan vi kan påvirke vores egne og andres tankemønstre i en positiv retning (programmering) gennem at være bevidst om vores ordvalg. Man kan også sige, at NLP er en moderne psykologi, der svarer særdeles godt til det vores samfund, hvor kravene til menneskerne konstant forandres og øges.


Derudover tilbyder NLP en buket af effektive og gennemprøvede kommunikations værktøjer, som er yderst anvendelige.


Ikke bare indenfor terapi, men også indenfor ethvert system og enhver organisation, hvor mennesker har et ønske om at arbejde effektivt, ikke bare individuelt, men også sammen med andre.


NLP omfatter desuden en lang række teknikker til at ændre tanker i en mere positiv og ressourcefyldt retning, eller sagt på en anden måde: NLP er særdeles velegnet til at få nye synsvinkler på tingene. Disse værktøjer har bevist deres evne til at assistere mennesker til at skabe den fremtid de ønsker.


Kommunikation


Kommunikation omfatter det, som foregår mellem os, men det handler også om det, der foregår indeni os.


I et informationssamfund er det meget naturligt at beskæftige sig med både den eksterne og sin egen interne (indre) dialog – Det er her NLP er særlig interessant, fordi NLP naturligt beskæftiger sig med begge dele.


NLP handler om det, vil alle sammen går rundt og gør – hele tiden! For NLP beskriver, hvordan vi kommunikerer med hinanden, og den sammenhæng der er mellem vores tanker, vores kropssprog og vores adfærd.


Respekt for andre


I NLP lærer vi at respektere andre som de er. Det gøres i erkendelsen af, at netop deres forskellighed betyder, at andre mennesker rummer ressourcer, som vi kan lære noget af.


Det kan bruges effektivt overalt, hvor der er brug for udvikling af strategier, formulere og opfylde målsætninger, for godt samarbejde, service og kommunikation herunder også til styring af de uomgængelige forandrings processer for individer og organisationer.


New NLP™


Neurologisk set kan hjernen være i en lukket eller åben tilstand. Disse to tilstande er påvirket af vores følelser, og hvordan vi har det, herunder hvad vi er i stand til, og hvad der er muligt for os. I New NLP arbejder vi altid i den åbne tilstand dvs. vi i stedet for at starte med det, som ikke virker – problemet, manglerne og svaghederne – starter med det, der allerede virker og fungerer. Det gør vi, når vi coacher individuelt, og når vi arbejder med at lette forandringer i grupper – både teams og organisationer.


Den vigtigste inspirationskilde i forhold til at arbejde ud fra “Det der virker” er Appreciative Inquiry (anerkendende adfærd).


AI anerkender og værdsætter i sit udgangspunkt både den enkeltes-, gruppens- og organisationens ressourcer og tager udgangspunkt i styrken og leder os hen mod at tænke i muligheder og udvikling – uden at fornægte problemerne.


Personer der har succes med at sætte sig attraktive mål og nå dem, vælger at have fokus på det, de er gode til og det, der allerede virker for dem. De sætter deres mål, ud fra en tilstand af indre styrke og en positiv selvopfattelse.

Certificeringer