Pris og etik

Personlig coaching

1.125 kr. (inkl. moms) pr. time
5.250 kr. (inkl. moms) 1 x 2 timer & 2 x 1½ timer – betales inden forløbet igangsættes
10.000 kr. (inkl. moms) 5 x 2 timer – betales inden forløbet igangsættes

Coaching i forbindelse med karriereskifte forløb:

7.875 kr. (inkl. moms) 4 sessioner – betales inden forløbet igangsættes

Betaling for coaching indsættes på konto i Danske Bank: reg.nr. 3409 kto.nr. 11473601
Afbud skal gives 24 timer før aftalte mødetid ellers hæfter du for fuld time.

Etik:

Min virksomheds fundament er bygget på tillid og respekt for det enkelte menneske. Jeg er registreret som professionel coach i NLP-Foreningen i Brancheforeningen Danmark, og jeg overholder foreningens etiske regler omkring personlig integritet, tavshedspligt m.v. Se evt. nærmere på NLP-Foreningens hjemmeside på www.nlp-foreningen.dk