NLP™ og New NLP™

NLP™

Neuro Lingvistisk Programming, har været på markedet i mere end 40 år, og det har vist sig at være, hvis ikke den mest effektive, så i hvert fald et af de bedste systemer til at generere positive forandringer i menneskelige systemer.

Vi beskæftiger os med sammenhængen mellem tanker (neurologi) og sprog (lingvistisk). Samt hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord og kropslige signaler, og også om hvordan vi kan påvirke vores egne og andres tankemønstre i en positiv retning (programmering) gennem at være bevidst om vores ordvalg. Man kan også sige, at NLP er en moderne psykologi, der svarer særdeles godt til det vores samfund, hvor kravene til menneskerne konstant forandres og øges.

Derudover tilbyder NLP en buket af effektive og gennemprøvede kommunikations værktøjer, som er yderst anvendelige. Ikke bare indenfor terapi, men også indenfor ethvert system og enhver organisation, hvor mennesker har et ønske om at arbejde effektivt, ikke bare individuelt, men også sammen med andre.

NLP omfatter desuden en lang række teknikker til at ændre tanker i en mere positiv og ressourcefyldt retning, eller sagt på en anden måde: NLP er særdeles velegnet til at få nye synsvinkler på tingene. Disse værktøjer har bevist deres evne til at assistere mennesker til at skabe den fremtid de ønsker.

Kommunikation

Kommunikation omfatter det, som foregår mellem os, men det handler også om det, der foregår indeni os. I et informationssamfund er det meget naturligt at beskæftige sig med både den eksterne og sin egen interne (indre) dialog – Det er her NLP er særlig interessant, fordi NLP naturligt beskæftiger sig med begge dele.

NLP handler om det, vil alle sammen går rundt og gør – hele tiden! For NLP beskriver, hvordan vi kommunikerer med hinanden, og den sammenhæng der er mellem vores tanker, vores kropssprog og vores adfærd.

Respekt for andre

I NLP lærer vi at respektere andre som de er. Det gøres i erkendelsen af, at netop deres forskellighed betyder, at andre mennesker rummer ressourcer, som vi kan lære noget af.

Det kan bruges effektivt overalt, hvor der er brug for udvikling af strategier, formulere og opfylde målsætninger, for godt samarbejde, service og kommunikation herunder også til styring af de uomgængelige forandrings processer for individer og organisationer.

New NLP™

Neurologisk set kan hjernen være i en lukket eller åben tilstand. Disse to tilstande er påvirket af vores følelser, og hvordan vi har det, herunder hvad vi er i stand til, og hvad der er muligt for os. I New NLP arbejder vi altid i den åbne tilstand dvs. vi i stedet for at starte med det, som ikke virker – problemet, manglerne og svaghederne – starter med det, der allerede virker og fungerer. Det gør vi, når vi coacher individuelt, og når vi arbejder med at lette forandringer i grupper – både teams og organisationer.

Den vigtigste inspirationskilde i forhold til at arbejde ud fra “Det der virker” er Appreciative Inquiry (anerkendende adfærd). AI anerkender og værdsætter i sit udgangspunkt både den enkeltes-, gruppens- og organisationens ressourcer og tager udgangspunkt i styrken og leder os hen mod at tænke i muligheder og udvikling – uden at fornægte problemerne.

Personer der har succes med at sætte sig attraktive mål og nå dem, vælger at have fokus på det, de er gode til og det, der allerede virker for dem. De sætter deres mål, ud fra en tilstand af indre styrke og en positiv selvopfattelse.