Mentoring

Som coach/mentor deler jeg ud af egne erfaringer, hvis det er det der skal til for at du kan rykke dig hurtigere.

Når jeg tænker på mentoring, så ser jeg det som en kombination af rådgivning og vejledning. En mentor er en erfaren person, der vejleder en anden person i forandringsprocesser. Det kan være karrieremæssigt og personligt.

Jeg ser mentordelen som en ekstra dimission jeg kan bringe i spil til at fremme processen.