NLP og livshjul

Hvad er NLP?

NLP, Neuro Lingvistisk Programming, har været på markedet i godt 30 år, og det har vist sig at være, hvis ikke den mest effektive, så i hvert fald et af de bedste systemer til at generere positive forandringer i menneskelige systemer.

Vi beskæftiger os med sammenhængen mellem tanker (neurologi) og sprog (lingvistisk). Hvordan vores tanker udtrykkes gennem vores ord, men også om hvordan vi kan påvirke vores egne og andres tankemønstre i en positiv retning (programmering) gennem at være bevidst om vores ordvalg. Man kan også sige, at NLP er en moderne psykologi, der svarer særdeles godt til det vores samfund, hvor kravene til menneskerne konstant forandres og øges.

Derudover tilbyder NLP en buket af effektive og gennemprøvede kommunikations værktøjer, som er yderst anvendelige. Ikke bare indenfor terapi, men også indenfor ethvert system og enhver organisation, hvor mennesker har et ønske om at arbejde effektivt, ikke bare individuelt, men også sammen med andre.

NLP omfatter desuden en lang række teknikker til at ændre tanker i en mere positiv og ressourcefyldt retning, eller sagt på en anden måde:

NLP er særdeles velegnet til at få nye synsvinkler på tingene. Disse værktøjer har bevist deres evne til at assistere mennesker til at skabe den fremtid de ønsker.

Værsgo’ prøv et af værktøjerne som kan bruges til at skabe overblik

 

Livshjulet

 

Livshjulet er en enkel og kraftfuld måde til at give dig et overblik i forhold til, hvor du befinder dig i dit liv lige nu – altså en mulighed til at skabe et øjebliksbillede. Du kan bruge hjulet til at give dig et indblik i, hvor du befinder dig i dit liv og hvilke mål, der kunne være relevante for dig at fokusere på, så du kan opnå og skabe det liv du ønsker dig.

Sidst men ikke mindst, så er der to andre væsentlige faktorer i NLP’en jeg lige vil ha’ med også!

Kommunikation er mere end ord

Kommunikation omfatter det, som foregår mellem os, men det handler også om det, der foregår indeni os. I et informations-samfund er det meget naturligt at beskæftige sig med både den eksterne og sin egen interne (indre) dialog – Det er her NLP er særlig interessant, fordi NLP naturligt beskæftiger sig med begge dele: NLP handler om det, vil alle sammen går rundt og gør – hele tiden! NLP beskriver, hvordan vi kommunikerer med hinanden, og den sammenhæng der er mellem vores tanker, vores kropssprog og vores adfærd.

Accept af forskellighed

I NLP lærer vi at respektere andre som de er. Det gøres i erkendelsen af, at netop deres forskellighed betyder, at andre mennesker rummer ressourcer, som vi kan lære noget af. Det kan bruges effektivt overalt, hvor der er brug for udvikling af strategier, formulere og opfylde målsætninger, for godt samarbejde, service og kommunikation herunder også til styring af de uundgåelige forandrings processer vi alle bliver omfattet af, uanset om vi vil eller ej.

Hvad siger du til det? Fik du prøvet Livshjulet?