Coachen har fire ben

Jeg var ikke helt klar over, hvad der ventede mig, da jeg som en del af en gruppe en eftermiddag i juni måned blev budt indenfor på Hesteriet Kumlegaarden i Roskilde. Dog vidste jeg, at de her bruger heste som coaches. I mit hoved var der et par spørgsmål der meldte sig. Kan en hest coache? Hvordan kan hest og menneske samarbejde omkring udvikling? På Kumlegaarden, er de ikke i tvivl. I årevis har de brugt hestene som coaches i forbindelse med personlig og professionel udvikling. Efter selv at have fået små smagsprøver på deres udviklingsarbejde, må jeg sige, at der her er en meget spændende vinkel på coaching.

Ansigt til ansigt med hestene

Efter en introduktion til Kumlegaarden og deres arbejde herunder lidt teori omkring hestene var det tid til at så ansigt til ansigt med Ryan, VanBasten og Cheval. Da heste er flokdyr såvel som byttedyr lever de i en hierarkisk tæt dagligdag, hvor rangordenen har et overordnet mål, nemlig overlevelse. Den bedst egnede bestemmer, og der adlydes nedad i hierarkiet. Flokken har også en enorm social funktion. Der drilles, leges, nusses og kæles på kryds og tværs, hvilket fremmer evnen til samarbejde og tolerance. Omgangen med hestene har igennem flere år opbygget en gensidig fortrolighed og erfaring hos dem så de udviser stor tillid til os mennesker. Dog skal man naturligvis være opmærksom på det naturlige i at hestene er vilde, skrækindjagende og flugtagtige.

Den første opgave gik derfor ud på blot at kigge og observere. Virkelig se forskellene på de 3 heste. Lægge mærke til hvor i hestehierarkiet de befandt sig, herunder deres adfærd f.eks. om de var legesyge, dominerende, angrebslystne, kontaktsøgende, provokerende, forsigtige, afslappet, målrettet osv.

Derefter var opgaven at gå ind til hestene og drive dem rundt ved hjælp af pisk, som alene bruges visuelt som symbol, samt at lægge læderbånd på halsen af hestene og tage læderbåndene af hesten igen.

Det var interessant at se og opleve hvor let opgaven virkede, da jeg stod udenfor og hvor stor betydning min egen adfærd havde i forhold til tydelig kommunikation, da jeg stod inde hos hestene. Jeg mærkede omgående, om det var let eller ikke let at få hestene til at agere som forventet, herunder også at små ændringer i eget adfærd omgående havde en effekt.

Afslutningsvis var vi så heldige at se, hvordan et coaching forløb mellem coachee og hest virkede og hvordan det blev faciliteret. Især det særlige øjeblik, hvor det hele faldt på plads for coachee gjorde indtryk på mig. Det var en spændende eftermiddag.

Hesten som underviser

Over for en hest kan du tænke, tro og synes lige præcis, hvad du har lyst til. Den reagerer kun, når du har forbindelse til den, du virkelig er. Derfor kan det hjælpe dig med at forvandle dit tankemylder til jordforbindelse og nærvær. Der åbnes muligheder for at coachee kan spejle sig i hesten, og derfor bliver det muligt at hesten bliver katalysator for at du kan flytte dine grænser. Hesten kan kun give ærlige svar, og den er ikke dømmende for den mærker og føler og er ikke begrænset af videnskab.

Hvordan kan hest og menneske samarbejde om coaching?

Heste sanser og reagerer alene på dine intentioner, følelser og tanker, der kommer fra din kerne. Det betyder den vurderer dig på dit kropssprog, adfærd og handlekraft, og der er betaling ved kasse 1, idet hestens reaktioner på dig, fortæller dig en hel del om din kommunikation. Kommunikation er højt udviklet hos heste. De har et stort og varieret sprog som udtrykkes gennem kroppens stillinger. Ved at reflektere over feedback fra hesten får du stærk og øjeblikkelig selvindsigt, som du selv kan omsætte til din dagligdag.

Hestens fem sanser

Udover at flugtinstinktet er en af hestens stærkeste drivkræfter, har de også særdeles veludviklede sanser som minder om vores.

· Synssansen – Synet har en stor betydning for hesten, idet det er vigtigt som byttedyr både at kunne orientere sig på nær og fjern. To af hestens vigtigste aktiviteter er at spise og at flygte, derfor har synssansen gennem evolutionen udviklet sig til at fungere hensigtsmæssigt i forhold til begge situationer. Hestens øje er udviklet til at se skarpt på jorden omkring den, samtidig med den ser ligeså skarpt på flokmedlemmer på afstand samt på horisonten, hvor den holder øje med om eventuelle rovdyr skulle dukke op

· Høresansen – Hørelsen er sammen med synet af afgørende betydning for hesten. Ved at se på hestens ører, er det tydeligt, at de er beregnet til at opfange selv de mindste lyde. Ørerne er formet som en tragt, der sluser lydbølger ind. Tragten kan bevæges i alle tænkelige retninger som lydene kommer fra. Mennesker hører lyde hvis svingningsinterval ligger mellem 30 og 20.000 hertz. Hesten reagerer på frekvenser helt op til 32.000 hertz

· Følesansen – Også hestens følesans er særdeles veludviklet og den kan føle en flue overalt på huden selv gennem hårlaget. Helt fra føl bliver hesten påvirket med mange skub og berøringer fra andre heste. Vi mennesker gør i høj grad brug af hestens følesans i omgangen med den. Vi påvirker den blandt andet med brug af bid, schenkler, andet pres, samt klap og kæl.

· Lugtesansen – Hestens lugtesans er ret imponerende. Den bruges blandt andet til en formidabel stedsans. Lugtesansen gør det også muligt for heste at genkende andre hestes færden, territorier og rang. En hest kan f.eks. også lugte hvis et menneske er bange, aggressiv m.m.

· Smagssansen – Den har ikke speciel stor betydning for det at kunne flygte, men den tjener hestens overlevelse på en anden måde, nemlig at hesten i naturen skal være i stand til at skille giftige fra sunde planter (lugtesansen er muligvis med i denne skelen).

Hesteriet Kumlegaarden

Hesteriet ejes af Anne og Jørgen Kühnell som gennem de sidste 10 år har udviklet og renoveret gården for at gøre den egnet til en kursusejendom med fokus på livskvalitet for mennesker og heste.

Vil du vide mere om Kumlegaarden finder du info her: www.kumlegaard.dk

2 thoughts on “Coachen har fire ben

  1. look4options Post author

    Hej Berit, spændende indslag! Min kæreste er hesteejer og det er faktisk noget vi har talt om.Jeg har selv erfaret hvor sensitiv en hest kan være, det er absolut et dyr der kan kalibrere på højt niveau og fornemme enhver ubalance i det menneskelige system. Lige så imponerende er de coaches der kan læse og oversætte dyrets signaler. Det kræver meget tålmodig træning!

    Postet for Henrik Ravndal Larsen

  2. look4options Post author

    Ja – Henrik,

    Det er virkelig dyr med høj acuity og virkelig spændende at prøve at arbejde med med hestene. Det interessante var faktisk også, at jeg allerede da vi skulle hente hestene i stalden connectede særligt med en af dem. Jeg fik at vide, at det er ret almindeligt at connecte med den hest, der netop besidder de samme karakteregenskaber som en selv. Så det er ikke kun mennesker der spejler sig i hinanden 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort.